Skogen ger Sverige konkurrenskraft

Vår styrka är att våra träd har en högre kvalitet

På landsbygden sker en febril aktivitet för att skapa exportintäkter. Detta genom skogen, som är landsbygdens och Sveriges paradgren. Den svenska skogsindustrin ger det största exportnettot, nära 100 miljarder, och det är pengar som går direkt in i Anders Borgs statliga börs. Nu kommer inte pengarna flygande som stekta sparvar utan bakom det goda resultatet ligger hårt och planerat arbete från Sveriges 330 000 privata skogsägares sida, som äger 50 procent av Sveriges skog, i gott samarbete med industrin som skall omforma trädet till råvaror och produkter som skall saluföras över hela jordklotet. Skogsägarföreningarna och de privata uppköparna är en viktig stabilisator och mellanhand när det gäller avverkning, transporter, hantering av virke och timmerförädling av råvaran. En anledning till Sveriges exportframgångar är att hela kedjan präglas av professionalitet och samarbete.

Skogsnäringen jobbar i en hårt konkurrensutsatt marknad genom EU-regler som ger fördelar åt länder med låga löner bristande säkerhet och undermålig social beredskap för de anställda. På världsmarknaden möter vi också konkurrens från skog med tio gånger snabbare skogstillväxt. Vår styrka är att våra träd har en högre kvalitet genom att deras längre fibrer ger mer hållbara produkter. Den svenska skogen ger också en klimatnytta genom att varje år binda nästan 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de totala svenska utsläppen av koldioxid.

Den strukturella förändringen är att tidningsläsande och annonsörer går till nätet, vilket betyder en nedgång av grafiskt papper. Nu möts detta av en större efterfrågan på förpackningsprodukter, dissolvingmassa, som används till viskos, och som nyttjas till framställning av tyger, är en annan framtidsvara för vår skogsindustri. Dessa positiva framtidsinnovationer förmörkas tyvärr av att vår svenska riksbank envisas med att hålla den svenska valutan på en hög nivå.

Framtiden är ändå förhoppningsfull för oss skogsägare eftersom allt vi i dag gör av olja kan göras av trä. Dessutom kan biomassa från skogen ersätta oljan som drivmedel. Om politikerna kan enas om långsiktiga styrmedel och en fungerande utsläppshandel så kan Sverige konkurrera ut ryska oligarker och arabiska shejker på oljemarknaden.

För att denna vision skall bli verklighet krävs att riksdagsledamöterna krävs på en betydligt högre spetskompetens än den de levererar. När man i dag ställer frågan hur många som jobbar i riksdagen i dag får man svaret 349 personer. Jag tror att det rätta svaret är 50 procent.

Alf Karlman

Tankesmedjan Piloterna

Ägare av jord, skog, jaktmarker och fiskevatten